Stichting

Casa da Bôxa

Stichting Casa da Bôxa vindt zijn oorsprong in een klein Portugees dorp, waar een huis staat met een eigen traditie van muziek en bijzondere verhalen. Een huis waar verhalen tot leven komen, die niet eerder zijn verteld. Een huis dat tot inspiratie heeft geleid om de grens over te gaan en andere culturen en tradities te gaan ontdekken.

Stichting Casa da Bôxa heeft ten doel:

  1. Het doorbreken van grenzen tussen verschillende culturen.
  2. Het verhogen van de waardering van culturele verschillen.
  3. Het geven van inzicht in de tradities van culturen wereldwijd, waarbij de wisselwerking tussen culturen en in het bijzonder de contacten met de Nederlandse cultuur centraal staan.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het stimuleren en/of realiseren van sociale en culturele activiteiten in Nederland en in het buitenland.
  • Het uitvoeren van muziekvoorstellingen en/of multimediaprojecten.
  • Het initiëren en tot stand brengen van muziekvoorstellingen, waarbij ook andere kunstzinnige uitingen betrokken kunnen worden.
  • Het onder de aandacht brengen van dergelijke voorstellingen.
  • Het realiseren van bovenstaande activiteiten zodanig, dat deze voor een breed publiek toegankelijk zijn.
  • Het registreren en documenteren van verschillende culturele tradities.
  • Het samenwerken met organisaties, die een soortgelijk of aanverwant doel nastreven in binnen- en buitenland.

Bestuur Stichting Casa da Bôxa

Joost Drossaers, voorzitter
Jehanne Vieijra, secretaris
Margrit Reuss, penningmeester

X